Prawa pasażera w przypadku odwołania lub opóźnienia

Dodaj komentarz

Marzec 4, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

 

1 marca 2013 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004

Nowa regulacja przybliża prawa pasażerów autobusów i autokarów, do tych, które przysługują podróżującym samolotami, czy też kolejami. Poza tym na przewoźników nakłada obowiązki, które mają służyć polepszeniu komfortu podróżowania.

Unijna regulacja wprowadza zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych oraz ze względu na obywatelstwo w kontekście cen biletów.

W artykule skupimy się jednak na prawach pasażera w przypadku odwołania lub opóźnienia

Zgodnie z art. 19 Rozporządzenia :W przypadku gdy przewoźnik z uzasadnionych względów spodziewa się, że usługa regularna będzie odwołana lub odjazd z terminalu będzie opóźniony o ponad 120 minut lub w przypadku nadkompletu, pasażerowi niezwłocznie daje się wybór pomiędzy:

a) kontynuacją podróży lub zmianą trasy do miejsca docelowego, bez dodatkowych kosztów i na warunkach porównywalnych do warunków przewidzianych w umowie transportowej, w najwcześniejszym możliwym terminie;

b) zwrotem ceny biletu oraz, w stosownych przypadkach, nieodpłatną powrotną usługą autobusem lub autokarem do punktu rozpoczęcia podróży, określonego w umowie transportowej, w najwcześniejszym możliwym terminie.

W związku z tym pasażer ma prawo wyboru alternatywnie albo dalszą podróż albo zwrotu ceny biletu oraz nieodpłatny powrót do punktu rozpoczęcia podróży.

Autorzy wyróżnili trzy sytuacje, gdy owe roszczenie można uznać za zasadne:

1. odwołanie odjazdu

2. opóźnienie ponad 120-minutowe

3. nadkomplet

Za najwcześniejszy możliwy termin należy zapewne uznać najbliższy czasowo środek transportu do miejsca rozpoczęcia podróży zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. W przypadku powrotu do miejsca początku podróży nie ustalono, że ma to być powrót w warunkach wcześniej przewidzianych, jak w przypadku kontynuacji podróży.W związku z tym pasażer ma prawo domagać się powrotu w autokarze o wyższym standardzie, jeżeli takowy miałby wyruszyć wcześniej do miejsca początkowego podróży.

W przypadku, gdy przewoźnik nie zaproponuje pasażerowi wyboru, o którym mowa powyżej, pasażer ma prawo do odszkodowania w wysokości 50 % ceny biletu, oprócz zwrotu samej ceny biletu. Przewoźnik ma obowiązek wypłacić tę kwotę w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o odszkodowanie.

W sytuacji, gdy autobus lub autokar uległ awarii, przewoźnik ma obowiązek zapewnienia podróży innym pojazdem lub transport do innego miejsca, z którego będzie możliwa dalsza podróż.

W przypadku gdy usługa regularna zostaje odwołana lub odjazd jest opóźniony o ponad 120 minut, pasażerowie mają prawo do kontynuacji podróży lub zmiany trasy, lub uzyskania od przewoźnika zwrotu ceny biletu.

Płatność zwrotu ceny biletu jest dokonywana w ciągu 14 dni od złożenia oferty lub otrzymania wniosku. Płatność pokrywa pełny koszt biletu według ceny zakupu, za niewykonaną(-e) część (części) podróży oraz za już wykonaną(-e) część (części) podróży, jeżeli podróż nie służy już w żaden sposób realizacji jakiegokolwiek celu związanego z pierwotnym planem podróży pasażera. W przypadku biletów kuponowych lub biletów sezonowych płatność ta równa jest proporcjonalnej części pełnego kosztu tych biletów. Zwrot kosztów ma formę pieniężną, chyba że pasażer akceptuje inną formę zwrotu kosztów.

W przypadku odwołania lub opóźnienia rozpoczęcia usługi regularnej przewoźnik lub, w stosownych przypadkach, podmiot zarządzający terminalem, jak najszybciej, a w każdym razie nie później niż 30 minut po planowanym czasie rozpoczęcia podróży, informuje pasażerów rozpoczynających podróż z terminalu o sytuacji oraz o przypuszczalnym czasie rozpoczęcia podróży, gdy tylko taka informacja będzie dostępna.

Jeżeli z powodu odwołania lub opóźnienia pasażerowie nie zdążą na połączenie zgodne z rozkładem jazdy, przewoźnik lub, w stosownych przypadkach, podmiot zarządzający terminalem podejmuje uzasadnione starania w celu poinformowania tych pasażerów o połączeniach alternatywnych.

Przewoźnik lub, w stosownych przypadkach, podmiot zarządzający terminalem zapewniają, aby osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej otrzymały w przystępnych formatach informacje, o których mowa w ust. 1 i 2.

Jeżeli jest to wykonalne, informacje wymagane na mocy ust. 1 i 2 są przekazywane drogą elektroniczną wszystkim pasażerom, włącznie z tymi, którzy rozpoczynają podróż z przystanków autobusowych w terminach określonych w ust. 1, jeśli dany pasażer wystąpił o zastosowanie takiego rozwiązania i przekazał przewoźnikowi niezbędne dane kontaktowe.

W przypadku podróży o planowanym czasie dłuższym niż trzy godziny przewoźnik w razie odwołania lub opóźnienia odjazdu z terminalu powyżej 90 minut oferuje pasażerom nieodpłatnie:

a) przekąski, posiłki lub napoje odpowiednio do czasu oczekiwania lub opóźnienia, pod warunkiem że są one dostępne w autobusie lub w terminalu lub mogą zostać w rozsądnym zakresie dostarczone;

b) pokój hotelowy lub inne zakwaterowanie, jak również pomoc w zorganizowaniu transportu między terminalem a miejscem zakwaterowania, w przypadku gdy konieczny jest pobyt przez jedną lub więcej nocy. W odniesieniu do każdego pasażera przewoźnik może ograniczyć całkowity koszt zakwaterowania, z wyłączeniem przewozu w obu kierunkach między terminalem a miejscem zakwaterowania, do kwoty 80 EUR za noc, przez maksymalnie dwie noce.

Stosując niniejszy artykuł, przewoźnik zwraca szczególną uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz wszelkich osób im towarzyszących.

Rozporządzenia zawiera dwa wyłączenia dotyczące omawianych przepisów:

1) Przepisy o przekąskach, noclegach, zwrotu ceny biletu oraz kontynuacji podróży nie mają zastosowania do pasażerów posiadających bilety otwarte, jeżeli czas odjazdu nie jest określony, z wyjątkiem pasażerów posiadających bilety kuponowe lub bilety sezonowe.

Należy to rozumieć w ten sposób, że pasażer posiadający bilet  miesięczny,  jest objęty omawianą regulacją i przysługują mu wymienione roszczenia.

2) Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku zapewnienia zakwaterowania, gdy udowodni, że odwołanie lub opóźnienie zostało spowodowane bardzo złymi warunkami pogodowymi lub poważnymi klęskami żywiołowymi stwarzającymi zagrożenia dla bezpiecznej realizacji usług transportu autobusowego lub autokarowego.

Ciężar dowodu spoczywa w tym przypadku na przewoźniku. To on musi udowodnić, że bardzo złe warunki pogodowe lub klęska żywiołowa zagrażały bezpiecznej realizacji usługi transportu.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: