Kto może otrzymać Kartę Polaka?

Dodaj komentarz

Marzec 5, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

Karta Polaka może być przyznana osobie deklarującej przynależność do Narodu Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:

a) wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów. Ustawodawca wymaga więc od osoby ubiegającej się minimalne wymaganie w postaci znajomości języka polskiego oraz tradycji i zwyczajów polskich. Odnośnie tradycji i zwyczajów, to ustawodawca wymaga również ich kultywowania.
b) w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną i prowadzących działalność w zakresie pomocy osobom narodowości polskiej zamieszkałym na terenie państw, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego.
c) wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat. Ustawodawca wymaga, aby osoba, która ubiega się o Kartę Polaka była: 1)narodowości polskiej lub
2) posiada obywatelstwo polskie lub
3) dzieckiem Polaka/Polski lub
4) wnukiem Polaka/Polki lub
5) prawnukiem obywateli Polski lub
6) prawnukiem osób posiadających narodowość polską
Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo:
1) Republiki Armenii,
2) Republiki Azerbejdżańskiej,
3) Republiki Białoruś,
4) Republiki Estońskiej,
5) Gruzji,
6) Republiki Kazachstanu,
7) Republiki Kirgiskiej,
8) Republiki Litewskiej,
9) Republiki Łotewskiej,
10) Republiki Mołdowy,
11) Federacji Rosyjskiej,
12) Republiki Tadżykistanu,
13) Turkmenistanu,
14) Ukrainy
15) Republiki Uzbekistanu
Warunek obywatelstwa może zostać konwalidowany poprzez posiadanie przez osobę ubiegającą się o Kartę Polaka w jednym z tych państw statusu bezpaństwowca.
Karta Polaka może być także przyznana osobie będącej obywatelem jednego z piętnastu wymienionych państwa lub jeżeli  polskie pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. A contrario – kto posiada obywatelstwo polskie albo zezwolenie  na osiedlenie się na terytorium RP, nie moze otrzymać Karty Polaka.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: