Wyjawienie majątku dłużnika

Dodaj komentarz

Marzec 5, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

Kodeks postępowania cywilnego normuję procedurę wyjawienia majątku dłużnika w czterech przypadkach:

I po rozpoczęcia egzekucji

1) zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych należności

2) jeżeli wierzyciel wykaże, że na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej należności

W tym przypadku mamy do czynienia z sytuacją, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że wierzyciel nie uzyska zaspokojenia należności, bądź już faktycznie takiego zaspokojenia nie uzyskał.

Po stronie wierzyciela wystarczy jedynie uprawdopodobnienie, że zajęty majątek nie zaspokoi dochodzonej należności, W związku z tym, wierzyciel nie musi przedstawić dowodów, że tak się stanie, a jedynie wykaże przesłanki, które wskażą na brak owego zaspokojenia.

II przed rozpoczęciem egzekucji

1) jeżeli wierzyciel uprawdopodobni, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy

2) jeżeli wierzyciel  po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

W omawianej sytuacji, podobnie jak w punkcie I, 2) wystarczy uprawdopodobnienie.

Wierzyciel ma tez możliwość opisana w punkcie II, 2), a więc wezwania dłużnika do zapłaty. Przesłanką jest wysłanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru i odczekanie 14 dni na ewentualną wpłatę dłużnika.

Sama procedura wygląda następująco:

Wierzyciel składa wniosek do sądu właściwości ogólnej dłużnika i załącza do niego odpis protokołu zajęcia lub inne dokumenty uzasadniające obowiązek wyjawienia majątku. W przypadku złożenia wniosku o wyjawienie majątku przed wszczęciem egzekucji, wierzyciel zobowiązany jest złożyć tytuł wykonawczy.

Sad rozpoznaje wniosek wierzyciela. Na posiedzenie wzywa obie strony i wysłuchuje tych,którzy się stawią. W przypadku stawiennictwa dłużnika sąd odbiera niezwłocznie wykaz i przyrzeczenie. W uzasadnionych przypadkach może ten czas wydłużyć do tygodnia.

Dłużnikowi grozi grzywna, przymusowe doprowadzenie lub areszt w przypadku niestawiennictwa, niezłożenia wykazu lub odmowy na pytania.

W przypadku wyjawienia majątku dłużnika czynności sądu może również wykonywać referendarz sądowy. Jedyne wyłączenie to stosowanie środków przymusu, może je stosować wyłącznie sędzia.

W przypadku, gdy dłużnik nie ma zdolności procesowej, czynności za niego wykonuje przedstawiciel ustawowy.

Posiedzenie z wyjawieniem majątku.

Jeżeli dłużnik złoży wniosek po przesłuchanie dłużnika po złożeniu wykazu majątku, sąd może wyrazić na to zgodę. W ten sposób wierzyciel ma możliwość dopytania dłużnika w kwestii stanu jego majątku.

Na posiedzeniu, wierzyciel może dopytać dłużnika o stan majątku nie tylko aktualnego, ale i przeszłego. Wierzyciel może się dowiedzieć, ze dłużnik miał majątek, ale się go wyzbył, a to może być podstawa do wszczęcia skargi pauliańskiej. Posiedzenie ma na celu wykazanie całego majątku dłużnika i jest szerszą formą od wykazu majątku, jaki dłużnik składa na piśmie.

 

Wykaz majątku dłużnika wygląda następująco: http://srlw.home.pl/pliki/boi/wykaz_majatku.pdf

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: