Powołanie się na prawo zatrzymania w odpowiedzi na pozew

Dodaj komentarz

Marzec 9, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

Prawo zatrzymania, nazywane też prawem retencji normowane jest przez kodeks cywilny. Polega ono na tym, że osobie zobowiązanej do wydania rzeczy cudzej przysługuje prawo zatrzymania jej do czasu zaspokojenia (lub zabezpieczenia) jej roszczeń  o zwrot nakładów na tę rzecz.

Prawo to również przysługuje w przypadku umów wzajemnych, gdy obie strony maja zwrócić sobie świadczenia wzajemne. Jedna ze stron może zatrzymać rzecz, którą jest zobowiązana wydać, do czasu, gdy sama świadczenia wzajemnego nie otrzymania (lub przynajmniej jej zabezpieczenia).

Gdy jedna ze stron powoła się w pozwie sądowym o wydanie jej rzeczy, pozwany ma prawo wykazać jako przeciwdowód, prawo zatrzymania.

Poniżej prezentujemy, jak wygląda taka odpowiedź na pozew:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wydział II Cywilny

ul. Wały Jagiellońskie 4

85-128 Bydgoszcz

Powód: Jan Kowalski

Pozwany: Marcin Nowak

reprezentowana przez pełnomocnika

aplikanta radcowskiego

Jan Maćkowski

sygn. akt I GC 126/12

ODPOWIEDŹ NA POZEW

Działając w imieniu pozwanego, w odpowiedzi na pozew z dnia 06.06 2012 r. doręczony w dniu 15 czerwca 2012 r., wnoszę o:

– oddalenie powództwa w całości,

– zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu wg norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego,

– przeprowadzenie dowodów z:

a) załączonych do pozwu dokumentów,

b) zeznań pozwanego,

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 6 czerwca 2012 r. powód domaga się orzeczenia zwrotu nieruchomości położnej przy ulicy Czackiego 21/198 85-138 Bydgoszcz.

W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że jest właścicielem budynku mieszkalnego położonego przy .ulicy Czackiego 21/198 85-138 Bydgoszcz.

W dalszej części pozwu powód podniósł, że pozwany zajął znajdujący się w tym budynku lokal mieszkalny nr 198 bez tytułu prawnego oraz odmówiła opuszczenia lokalu i wydania go powodowi.

Pozwany przyznaje, że w 1997 r. zajął mieszkanie bez tytułu prawnego lokal, w którym obecnie zamieszkuje.

W momencie, gdy pozwany wprowadzał się do lokalu jego stan techniczny uniemożliwiał normalne korzystanie z niego dla celów mieszkaniowych.

Lokal był bowiem zdewastowany, nie posiadał sanitariatów, umywalki, zlewu kuchennego. Nie była również doprowadzona do mieszkania energia elektryczna.

Wprowadzając się do lokalu przy ul. Czackiego 21/198 pozwany nie posiadał stałego zatrudnienia, jak również nie posiadał stałego miejsca pobytu.

W 2000 r. pozwany znalazł zatrudnienie w firmie XXX p. z o.o.

Dowód: umowa o pracę na czas nieokreślony z dnia 12.02.2000 r..

Od czasu otrzymania pierwszego wynagrodzenia, czyli od dnia 10.03.2000 r. pozwany począł remontować mieszkanie przy Czackiego 21/198, aby przystosować go do normalnego funkcjonowania w godziwych warunkach. Począwszy od instalacji elektrycznej, wygładzenia ścian oraz pomalowania ich , założenia paneli podłogowych na sanitariatach skończywszy

Dowód: Faktury VAT na zakup materiałów – F 123/02, F AA/45/03, F 98/04, F/123/54/03 , F/45/76/05, F/333/12/05, F/54/76/02, F/RE/23/04, F/12/23/23/03

Sam remont jednak trwał dłuższy okres czasu ze względu na to, że pozwany nie posiadał uprzednio wystarczających środków na remont całego lokalu. Ostatecznie remont lokalu został ukończony w maju 2006 roku. Koszta, jakie poniósł pozwany wynikaja z przedstawionych faktur i wynoszą 32.378,41 zł.

Po otrzymaniu od powoda wezwania do dobrowolnego opuszczenia lokalu, pozwany oświadczył, że nie wyda go powodowi do czasu pokrycia przez powoda poniesionych przez nią nakładów w związku z remontem lokalu (32.378,41 zł).

Dowód: odpowiedź pozwanego z dnia 17 lutego 2012 r. na wezwanie do opuszczenia lokalu.

Odpowiadając na pismo pozwanego, powód odmówił zwrotu kosztów remontu.

Dowód: odpowiedź powoda na pismo pozwanego z dnia 1 marca 2012 r.

W związku z zaistniałą sytuacją pozwany, powołując się na przysługujące jemu na podstawie art. 461 k.c. prawo zatrzymania, wnosi o oddalenie powództwa – z uwagi na nie zwrócenie przez powoda poniesionych przez pozwaną nakładów w związku z wyremontowaniem należącego do powoda lokalu.

Radca Prawny

Jan Maćkowski

Załączniki:

1. Odpis odpowiedzi na pozew,

2. Pełnomocnictwo procesowe,

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa,

4. Odpowiedź pozwanej na wezwanie do opuszczenia lokalu,

5. Odpowiedź powoda na pismo pozwanej domagające się zwrotu nakładów.

6. Faktury VAT F 123/02, F AA/45/03, F 98/04, F/123/54/03 , F/45/76/05, F/333/12/05, F/54/76/02, F/RE/23/04, F/12/23/23/03

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: