Prawo cywilne rzeczowe w praktyce

Dodaj komentarz

Marzec 16, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

Poniżej przedstawiamy praktyczną stronę prawa cywilnego, tj. kazus z zakresu tzw. prawa rzeczowego.

Stan faktyczny:

Jan Kowalski w dniu 10 maja 2012r. zawarł z Mirosławem Nowakiem umowę, na mocy której zobowiązał się do sprzedaży swojej nieruchomości gruntowej za cenę 50.000zł. Umowa została zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Strony transakcji ustaliły, że zawarcie umowy sprzedaży ww. nieruchomości nastąpi 10 stycznia 2013r. Na poczet ceny Mirosław Nowak wpłacił Janowi Kowalskiemu zadatek w wysokości 15.000zł. Po upływie wyznaczonego terminu Jan Kowalski odmówił zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Mirosław Nowak wystąpił z powództwem przeciw Janowi Kowalskiemu, w którym domaga się realizacji zobowiązania do przeniesienia prawa własności przedmiotowej nieruchomości na warunkach ustalonych w dniu 10 maja 2012r. Czy roszczenie Mirosława Nowaka ma oparcie w prawie? Jak nie, to jakie roszczenia mu przysługują?

Odp. Kluczowe znaczenie dla przedmiotowego stanu faktycznego ma art. 389 i n. kc, tj. przepisy o umowie przedwstępnej.

Umowa z dnia 10 maja 2012r. jest właśnie umową przedwstępną, w której Jan Kowalski zobowiązał się do przeniesienia własności nieruchomości (umową właściwą) w określonym terminie, a Mirosław Nowak zobowiązał się do zapłaty określonej ceny, na poczet której wpłacił zadatek. Pomimo że przedmiotem przyszłej transakcji miała być nieruchomość, a strony zawarły umowę przedwstępną w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, umowa ta jest ważna, gdyż umowa przedwstępna nie musi mieć formy przewidzianej dla umowy przyrzeczonej – tutaj sprzedaży nieruchomości, która zawsze musi mieć formę aktu notarialnego (art. 158 kc).

Jednakże brak zachowania formy aktu notarialnego powoduje, że Mirosławowi Nowakowi nie przysługuje roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej – art. 390 § 2 kc. Zatem powództwo, z którym Mirosław Nowak wystąpił będzie oddalone, gdyż prawo materialne nie przewiduje takiego roszczenia.

Natomiast, zgodnie z art. 390 § 1 kc Mirosławowi Nowakowi przysługuje inne roszczenie, tj. o naprawienie szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie przyrzeczonej umowy (ujemny interes umowny – wyrok SN z 24 marca 1998 r., I CKN 562/97) – jest to tzw. culpa in contrahendo. Dla przykładu można wskazać domaganie się odszkodowania z tytułu zakupionych materiałów budowlanych w sytuacji, w której Mirosław Nowak licząc na przejęcie gruntu, planował postawić na nim budynek.

Jeśli idzie o zadatek, to Mirosławowi Nowakowi przysługuje roszczenie o jego zwrot w podwójnej wysokości (art. 394 § 1 kc).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: