Wymeldowanie osoby z zakupionej nieruchomości

Dodaj komentarz

Marzec 25, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

O zakupie mieszkania z osobą zameldowaną pisaliśmy tutaj: doradztwopab.wordpress.com/2013/03/22/kupno-mieszkania-z-zameldowana-osoba-jako-wada-prawna/
Nasz czytelnik prosił o określenie podstawy prawnej wymeldowania takiej osoby.
Podstawa prawna to art. 15 par 2 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Poniżej przedstawiamy jego brzmienie:
Wymeldowanie
Art. 15. 1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
1a. Osoba zobowiązana do wymeldowania się zgłasza organowi gminy właściwemu ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące następujące dane osobowe:
1)   nazwisko i imiona;
2)   nazwisko rodowe;
3)   nazwiska i imiona poprzednie;
4)   imiona rodziców;
5)   nazwiska rodowe rodziców;
6)   stan cywilny;
7)   imię i nazwisko małżonka oraz jego nazwisko rodowe;
8)   płeć;
9)   datę i miejsce urodzenia;
10)  obywatelstwo;
11)  numer PESEL;
12)  (uchylony);
13)  adres dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące;
14)  rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości.
15)  (uchylony).
2. Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
3. Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi wymienionemu w ust. 1. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.
3a. Obowiązek określony w ust. 3 nie dotyczy żołnierzy w czynnej służbie wojskowej wyjeżdżających w celach służbowych za granicę. Zameldowanie i wymeldowanie tych żołnierzy prowadzi się w sposób określony na podstawie art. 51 ust. 2.
4. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
5. Osobie, o której mowa w ust. 1, organ gminy wydaje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.
Aby wymeldować osobę muszą być spełnione następujące warunki:
1. Wniosek właściciela lub innego podmiotu posiadającego tytuł prawny lub wszczęcie postępowania z urzędu przez gminę.
2. Opuszczenie miejsce pobytu stałego lub czasowego.
3. Opuszczenie to musi trwać dłużej niż 3 miesiące.
4. Niewymeldowanie się przez tę osobę.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: