Podwyższenie alimentów. Jak napisać pozew?

Dodaj komentarz

Marzec 27, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

Wysokość alimentów (świadczeń alimentacyjnych) jest zależna od porównania dwóch czynników :

a) usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz

b) możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego.

Zobowiązanie alimentacyjne należy do zobowiązań ciągłych – ich wysokość ustala się biorąc pod uwagę chwile orzeczenia (lub ugody) i obowiązują one na przyszłość. Art.138. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.” Na tej podstawie osoba, która uważa, że przyznanie jej (lub jej dziecku) alimenty są zbyt niskie, może wystąpić z powództwem o podwyższenie tych alimentów. Ważna jest w tym przypadku argumentacja takiego pozwu i to na niej należy się skupić.

Zadaniem powoda, zgodnie z art. 6 KC i 233 KPC jest udowodnienie przytaczanych faktów. To właśnie powód musi wykazać, że należą mu się wyższe alimenty, gdyż przykładowo: zwiększyły się wydatki na mieszkanie, na szkołę, na leczenie, rehabilitację. Powód może tez wskazywać na fakt, że zarobki pozwanego znacznie się zwiększyły i stać go na opłacanie wyższych alimentów. Jako samodzielna podstawa może to jednak nie wystarczać, ale na pewno działa na poparcie jako jeden z kilku argumentów.

Wzór pozwu o podwyższenie alimentów:

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2013 r.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

III Wydział Rodzinny

ul. Wały Ge. Sikorskiego 4

85-624 Bydgoszcz

Powód: Michał Jackowski

ul. Jarzębinowa 30/30

85-627 Bydgoszcz

zastępowany przez matkę

Michalinę Jackowską (ten sam adres)

Pozwany: Marcin Jackowski

Czereśniowa 20/199

85-027 Bydgoszcz

POZEW

o zmianę orzeczenia w przedmiocie obowiązku alimentacyjnego

Wnoszę o:

1. zmianę orzeczenia z dnia 5 lipca 2011 r. Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, sygn. akt VII C 222/11 – w pkt 4 (w zakresie obowiązku alimentacyjnego), w ten sposób, że zasądzić od pozwanego Marcina Jackowskiego na rzecz małoletniego syna Michała Jackowskiego alimenty w kwocie po 2.000 (dwa tysiące) zł miesięcznie, płatne na konto jego matki Michaliny Jackowskiej.

2. zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 5 lipca 2011 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy (sygn. akt VII C 222/11) orzekł o rozwiązaniu – poprzez rozwód – związku małżeńskiego między Michaliną Jackowską (matką powoda) a pozwanym Marcinem Jackowskim (ojcem powoda).

W pkt 3 przedmiotowego wyroku zasądził od pozwanego na rzecz małoletniego syna alimenty w kwocie po 1.000 (jeden tysiąc) zł miesięcznie, płatne na konto jego matki.

Dowód: odpis orzeczenia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Obecnie, wskutek zmiany stosunków, powód wnosi o zmianę orzeczenia Sadu w zakresie spełniania przez ojca obowiązku alimentacyjnego, wnosząc o jego zwiększenie do kwoty 2.000 zł. Pozew kierowany jest do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, na mocy art. 32 k.p.c.

Sytuacja majątkowa matki powoda, z którą powód zamieszkuje, znacznie się pogorszyła, a potrzeby powoda wzrosły. Możliwości zarobkowe i realne zarobki pozwanego ojca uległy znacznej poprawie.

Powód wraz z matką zamieszkuje w 33-metrowym mieszkaniu. Czynsz za ten lokal wynosi 445 zł. Opłaty w wysokości od 250 do 300 zł. Opłata telewizji wraz z internetem to 70 zł. Utrzymanie telefonu powoda wynosi 50 zł, a telefon matki 700 zł. Matka powoda spłaca dług w racie miesięcznej 380 zł, a zaciągnięty był wspólnie z pozwanym – pozwany jednak nie partycypuje w spłacie tego długu. Na obecny etapie postępowania egzekucyjnego, komornik nakazuje zajęcie konta bankowego matki (wobec trudności w ustaleniu konta bankowego pozwanego). Matka nie spłaca tego zadłużenie z powodu braku środków. U powoda w ostatnim czasie stwierdzono alergię na rośliny pylne. Stały koszt leku powoda to 40 zł miesięcznie. Koszty związane z kupnem odzieży wynoszą 300 zł, kieszonkowe to 60 zł . Opłata na komitet rodzicielski 400 zł rocznie. Nauka gry na gitarze kosztuje 50 zł miesięcznie.

Małoletni chciałby uczestniczyć w płatnych zajęciach pozalekcyjnych. Ich koszt to 150 zł / miesiąc. Jednak ani powoda, ani jego matki nie stać na uczestnictwo w nich.

Matka powoda osiąga dochód ok. 1200 zł z tytułu umowy zlecenia. Wydatki nie pozwalają jej i powodowi na normalne funkcjonowanie. Matka powoda często ucieka się do korzystania z pomocy organizacji pozarządowych oraz rodziny. Pomagają oni finansowo matce powoda.

Pozwany posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Obecnie piastuje stanowisko dyrektora banku Świnka Bank. Jego zarobki miesięczne znacznie się zwiększyły. jego miesięczny dochód to ok. 8.000 zł. Oprócz spełniania obowiązków związanych z alimentacją, nie bierze on udziału w wychowywaniu syna. Pozwany nie wyraża zainteresowania spotkaniami ze swoim synem. Cały trud wychowawczy spoczywa na matce powoda. Ponad rok temu obiecał kupić synowi biurko, jednak obietnicy nie spełnił. Pozwany żyje w ekskluzywnych warunkach. Jest właścicielem apartamentowca na Bielawach. Często wyjeżdża za granicę. Porównanie stopy życiowej pozwanego i powoda prowadzi do konstatacji, że jest ona zgoła odmienna i w żaden sposób nieporównywalna do tego w jakich warunkach przyszło żyć małoletniemu synowi pozwanego.

Należy zwrócić uwagę, że omawiany standard życia był kiedyś udziałem powoda, a obecnie został mu odebrany poprzez rozwód rodziców. Prawo do równej stopy życiowej powoda i pozwanego zostało w ten sposób naruszone . Powód poprzez wytoczenie niniejszego powództwa nie domaga się aby stopa ta została nawet zrównana ze stopą życiową pozwanego. Domaga się on jedynie takiego zakresu spełniania obowiązku alimentacyjnego, w którym będzie mógł zacząć żyć godnie.

Z tych powodów, powództwo okazało się być konieczne i usprawiedliwione.

(-)Michalina Jackowska

Załącznik:

1. Odpis pozwu.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: