Zwolnienie samochodu od egzekucji – powództwo ekscydencyjne (wzór)

Dodaj komentarz

Kwiecień 2, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

Dostaliśmy zapytanie od jednego z czytelników odnośnie następującego stanu faktycznego- komornik sądowy z Inowrocławia w celu wyegzekwowania wierzytelności zajął osobie trzeciej (tj. nie będącej dłużnikiem) należący do niego samochód, który używał dłużnik na podstawie umowy użyczenia. Czytelnik pyta czy istnieje jakaś prawna droga do zwolnienia tego samochodu od egzekucji, skoro właścicielem jego nie jest dłużnik.

Instytucją prawną, którą należy uruchomić w tego typu przypadkach jest tzw. powództwo ekscydencyjne (interwencyjne) przewidziane w art. 841 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten stanowi, że osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Jak można przeczytać w komentarzach do tego przepisu, powództwo to nie dotyczy naruszeń prawa procesowego, lecz materialnego. Innymi słowy powództwo ekscydencyjne nie jest więc środkiem do usuwania uchybień proceduralnych organów egzekucyjnych, lecz środkiem prawnym chroniącym prawa podmiotowe osoby trzeciej, które naruszone zostały wszczętą egzekucją (komentarz H. Pietrzykowski, Lex Polonica). Takim chronionym prawem jest między innymi prawo własności, a w naszym przypadku prawo własności samochodu.

Należy pamiętać, aby nie wytaczać w przypadku takim jak naszym skargi na czynności komornika (art. 767 kpc), lecz do ochrony (m.in.) prawa własności osoby trzeciej służy powództwo ekscydencyjne. Skierowanie nieprawidłowego pisma procesowego może spowodować, że przedmiotowy samochód nie zostałby zwolniony od egzekucji, a w konsekwencji zlicytowano by go. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 841 § 3 kpc powództwo interwencyjne należy wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa. Jak powinno wyglądać takie powództwo? Wzór znajduje się poniżej.

Inowrocław, 25 maja 2012r.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu

Wydział I Cywilny

Powód: Andrzej Kowalski, Inowrocław, ul. Nowa 15 /właściciel pojazdu/

Pozwany: Grzegorz Nowak, Inowrocław, ul. Stara 22 /wierzyciel/

wartość przedmiotu sporu: 15.000zł

POZEW O ZWOLNIENIE OD EGZEKUCJI WRAZ Z WNIOSKIEM O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA

W imieniu własnym wnoszę o:

1) zwolnienie od egzekucji samochodu marki Skoda Fabia, nr rej CI 56487, zajętego u dłużnika Macieja Kaczyńskiego przez komornika sądowego Roberta Tuska (sprawa KM 111/12),

2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

3) przeprowadzenie rozprawy także w nieobecności powoda,

4) zawieszenie – w drodze udzielenia zabezpieczenia – postępowania egzekucyjnego w opisanej sprawie, w części dotyczącej skierowania egzekucji do samochodu Skoda Fabia jw. – do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Uzasadnienie

Na wniosek pozwanego komornik sądowy Robert Tusk wszczął postępowanie egzekucyjne KM 111/12, w ramach którego doszło do zajęcia ruchomości, tj. przedmiotowej Skody Fabia.

dowód: akta sprawy KM 111/12 znajdujące się u komornika

Dłużnik był w posiadaniu przedmiotowego samochodu na podstawie umowy użyczenia z powodem, który jest właścicielem przedmiotowego pojazdu.

dowód: umowa użyczenia z 10 stycznia 2012r.; umowa kupna samochodu; kopia dowodu rejestracyjnego potwierdzona przez notariusza; przesłuchanie powoda

W związku z tym, że powód dowiedział się, że przeciw dłużnikowi prowadzone jest postępowanie egzekucyjne wezwał mailowo i telefonicznie dłużnika (biorącego w używanie) do wydania pojazdu Skody Fabii. Jednakże dłużnik nie spełnił tego obowiązku.

dowód: przesłuchanie powoda i dłużnika (dane dłużnika, adres); wydruk maili

W tej sytuacji powództwo jest konieczne. W świetle przywołanych dowodów uzasadniony jest również wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Przeprowadzenie egzekucji i sprzedaż samochodu na licytacji może udaremnić powodowi odzyskanie samochodu i pozbawić go zaspokojenia.

………………………..

załączniki:

-dowody przywołane w piśmie,

-odpis pozwu i załączników,

-dowód opłaty od pozwu (750zł – 5% z 15.000zł).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: