Kiedy lekarz może działać bez zgody pacjenta?

Dodaj komentarz

Kwiecień 6, 2013 - autor: Doradztwo Prawne PAB

Główną zasadą działania lekarza jest świadczenie usług medycznych „świadoma” zgoda pacjenta na wykonywane przez niego zabiegi medyczne. Istnieje jednak kilka wyjątkowych sytuacji, w których można odstąpić od tej zasady. Te sytuacje przewidują art. 33, 34 i 35 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Pierwszy z nich dotyczy badania lub świadczenia lekarskiego zwykłego, w sytuacji, kiedy pacjent potrzebuje go natychmiastowo :

Art.33.

1.Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości porozumienia się z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.

2.Decyzję o podjęciu czynności medycznych w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, lekarz powinien w miarę możliwości skonsultować z innym lekarzem.

Jest to jedno z upoważnień ustawowych, zachodzące w chwili, gdy nie ma możliwości na udzielenie zgody przez pacjenta, a ten wymaga niezwłocznej opieki lekarskiej. Istnieje jednak jedno zastrzeżenie, mianowicie, lekarz powinien skonsultować zamiar wykonywania takich działań z innym lekarzem. Zawarta jest tu ochrona osób niepoczytalnych ze względu na chorobę psychiczną lub wiek ( alkoholicy, narkomani, chorzy na choroby weneryczne, szczepienia małoletnich)

Druga sytuacja, w której lekarz może odstąpić od wymogu udzielenia zgody przez pacjenta zachodzi, gdy:

Art.34.

3.Lekarz może wykonać zabieg lub zastosować metodę, o której mowa w ust. 1, wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego do świadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie się z nim jest niemożliwe – po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

7.Lekarz może wykonać czynności, o których mowa w ust. 1, bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności. O wykonywanych czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.

8.O okolicznościach, o których mowa w ust. 3-7, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta.

Odnosi się ona do leczenia stwarzającego podwyższone ryzyko dla pacjenta, w chwili, kiedy on sam nie jest w stanie udzielić świadomej zgody na zabieg i dotyczy głównie osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych. Lekarz musi zasięgnąć opinii drugiego lekarza, a także poinformować przedstawiciela pacjenta lub sąd opiekuńczy.

Trzeci wyjątek od zasady dotyczy tzw. wyjątku terapeutycznego:

Art.35.1.Jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystąpią okoliczności, których nieuwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub ciężkim rozstrojem zdrowia, a nie ma możliwości niezwłocznie uzyskać zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, lekarz ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmienić zakres zabiegu bądź metody leczenia lub diagnostyki w sposób umożliwiający uwzględnienie tych okoliczności. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, w miarę możliwości tej samej specjalności.

2.O okolicznościach, o których mowa w ust. 1, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej oraz informuje pacjenta, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo sąd opiekuńczy.

Lekarz, jeżeli zachodzą ku temu uzasadnione okoliczności zagrażające życiu, może poszerzyć pole swojego działania lub też zmienić metodę leczenia. Zachodzi to zwykle w sytuacjach, gdy po „otwarciu” pacjenta zauważy poważne schorzenia, których nie wykryto podczas wcześniejszych badań, a są one zagrażające zdrowiu i życiu.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: