Nakaz zapłaty a ogłoszenie upadłości układowej pozwanego

Dodaj komentarz

Marzec 31, 2014 - autor: Doradztwo Prawne PAB

Zgodnie z brzmieniem przepisu 1371 „Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela spraw sądowych i administracyjnych o wierzytelności podlegające zgłoszeniu do masy upadłości. Koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości na liście wierzytelności.” Zgodnie z cytowanym przepisem, przeciwko upadłemu dłużnikowi można wszczynać nowe sprawy sądowe o wierzytelności objęte układem, a także kontynuować postępowania wszczęte przed ogłoszeniem upadłości. [S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2013 , dostęp: Legalis.pl ]
Podobne stanowisko przedstawione zostało też iw innym komentarzu. „Wprowadzenie przepisu art. 1371 nowelizacją z 9.3.2009 r. nie zmieniło stanu prawnego. Także wcześniej dopuszczalne było prowadzenie przez wierzyciela, w trakcie postępowania z możliwością zawarcia układu, sprawy o wierzytelność podlegająca zgłoszeniu do masy upadłości. Nie ma zatem wątpliwości, iż w stosunku do każdej wierzytelności postępowanie takie może się toczyć niezależnie od procedury ustalenia listy wierzytelności.”[P. Zimmerman, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 2, Warszawa 2012 , dostęp: Legalis.pl ]
Postępowanie przeciwko pozwanym powinno dalej się toczyć bez względu na wpisanie bądź niewpisanie wierzytelności na listę wierzytelności. Dopiero prawomocność listy wierzytelności stanowi podstawę do oddalenia powództwa. W przedmiotowej sprawie nie ma więc potrzeby oczekiwania na informację zwrotną od sądu upadłościowego, czy wierzytelność została wpisana na listę.
Na podstawie przepisu 138 Prawa upadłościowego i naprawczego w przedmiotowej sprawie nadzorca sądowy wchodzi z mocy prawa jako interwenient uboczny. Wstąpienie to „stosuje się zarówno do postępowań wszczętych przed ogłoszeniem upadłości, jak i do postępowań wszczętych po tej dacie, przy czym nie ma znaczenia, jaką rolę dłużnik pełni w tych postępowaniach.” [ S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2013 , dostęp: Legalis.pl ]
W związku z cytowanym przepisem, ogłoszenie upadłości układowej niesie za sobą skutek w postaci przystąpienia do postępowania interwenienta ubocznego w osobie nadzorcy sądowego.
Jeżeli chodzi o koszty procesu przepis nie dotyczy procesów o wierzytelności objęte układem (art. 271-274 PrUpN), wszczętych przed ogłoszeniem upadłości i następnie kontynuowanych w jej toku; w tych sprawach należy stosować ogólne przepisy KPC o kosztach procesu. [ S. Gurgul, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2013 , dostęp: Legalis.pl ] Należy więc uznać, że w przedmiotowej sprawie, koszta procesu powinny zostać zasądzone od strony pozwanej.
W przedstawionym stanie prawnym nie ma kolizji pomiędzy ogłoszeniem upadłości układowej a wydaniem nakazu zapłaty.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: